🔝MOTIVATIE
In het leven krijg je waarschijnlijk niet alles wat je wilde bij de allereerste poging. Probeer en probeer het opnieuw, vallen en opstaan, altijd, nooit opgeven.
MOTIVATION
In life, you probably do not get anything and everything that you wanted on the very first attempt. Try and try again, fall and get up, always, never giving up.

4Life CLASSIC wordt gemaakt uit runder colostrum - biest

Hoeveel weet u van het niet-zo-geheime ingrediënt van 4Life? Of je nu een expert bent of nieuw bent, lees verder om meer gezondheidsvoordelen te ontdekken van het eerste voedsel van de natuur. *

Colostrum is van nature ontworpen om ons te helpen een zo goed mogelijke start te maken. In deze eerste melk wordt de immuun-wijsheid van de natuur doorgegeven van moeder op baby via moleculen, transferfactoren genoemd. Deze transferfactor moleculen bevatten immuun geheugen en leren cellen hoe ze potentiële gezondheids bedreigingen beter kunnen herkennen, erop te reageren en ze te onthouden. Het resultaat is een sterker, wijzer immuun systeem. *

"Toen ik voor het eerst bestaand onderzoek naar overdrachts factoren ( = transfer factors ) ontdekte, dacht ik bij mezelf: 'dit is gewoon logisch'," zei 4Life-oprichter en bestuursvoorzitter David Lisonbee. "Het is logisch dat ons lichaam vanaf het begin een aanvullend hulpmiddel zou hebben om ons de beste kans op een gezond leven te geven." *

4Life betrekt zijn colostrum (biest) van melkvee bedrijven in de Verenigde Staten. De biest wordt verzonden naar de 4Life-fabriek in Vineyard, Utah, waar het wordt getest, gefilterd en gebruikt in 4Life Transfer Factor-producten.

"Koeien produceren meer dan 6-10 gallons ( ± 22 - 37 Ltr ) colostrum, wat veel meer is dan het kalf zal verbruiken. † De kalveren nemen wat ze nodig hebben en nog wat, en dan verzamelen we alleen wat er over is", zei Lisonbee.

Het interne onderzoeks- en ontwikkelingsteam van 4Life is toegewijd aan het bestuderen van colostrum en 4Life Transfer Factor. Door middel van lopend onderzoek heeft R&D veel gezondheids voordelen vastgesteld en geleerd hoe 4Life Transfer Factor het beste kan worden gebruikt door middel van specifieke formuleringen.

Disclaimer 4Life
Op de website van 4Life wordt uitdrukkelijk aangegeven :
* THE PRODUCTS ARE NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.
* De 4Life producten zijn niet bedoeld voor diagnose. behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekte.


Original Text 4Life
How much do you know about 4Life's not-so-secret ingredient? Whether you’re an expert or you’re new to transfer factors, read on to discover more health benefits from nature’s first food.*

Colostrum is naturally designed to help us get off to the best possible start. In this first milk, nature’s immune wisdom is passed from mother to baby via molecules, called transfer factors. These transfer factor molecules contain immune memory and teach cells how to better recognize, respond to, and remember potential health threats. The result is a stronger, wiser immune system.*

“When I first discovered existing research on transfer factors, I thought to myself, ‘this just makes sense,’” said 4Life Founder and Chairman of the Board David Lisonbee. “It’s natural that from the beginning, our bodies would have a supplemental tool to give us the best chance for a healthy life.”*

4Life sources its colostrum from cruelty-free dairy farms around the United States. The colostrum is shipped to the 4Life manufacturing plant in Vineyard, Utah, where it is tested, filtered, and used in 4Life Transfer Factor products.

“Cows produce over 6-10 gallons of colostrum, which is far more than the calf will consume.† The calves take what they need and then some, and then we only collect what’s left over,” said Lisonbee.

4Life’s in-house Research and Development team is dedicated to studying colostrum and 4Life Transfer Factor. Through its ongoing research, R&D has pinpointed many health benefits and learned how to best utilize 4Life Transfer Factor through specific formulations.

Disclaimer 4Life
* THE PRODUCTS ARE NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.

 

Achtergrondinformatie
4Life Transfer Factor TriFactor Formula bestaat uit
► Ultra Factor XF > een gepatenteerd concentraat van ultragefilterde 4Life Transfer Factor-eiwitten en andere peptiden uit colostrum/koebiest
► OvoFactor > een gepatenteerd concentraat van 4Life Transfer Factor en andere peptiden uit kippeneigeel
► NanoFactor > een gepatenteerd concentraat van nanogefilterd koebiest

Een peptide is een molecuul dat uit een klein aantal aminozuren bestaat, die door peptidebindingen met elkaar zijn verbonden