ZINK

Zink en het immuun systeem

Geef je immuun systeem een ""boost"" met

De volgende 4Life producten bevatten o.a. ZINK / ZINC

► Transfer Factor PLUS
► BCV - hart & bloedsomloop
► Male Pro - mannelijk hormoon systeem
► Vista - ogen
► Rite Start - 30 dagen kuur

Korting . . . koop 2 of 4 stuks

Originele engelse 4Life tekst - onder de nederlandse - is leidend

Drie manieren waarop zink uw immuunsysteem ondersteunt

Om uw lichaam gezond te houden, zijn voedingsstoffen een must. Er zijn voedingsstoffen die uw lichaam in grote hoeveelheden nodig heeft, macronutriënten genaamd, waaronder koolhydraten, eiwitten en vetten. Deze voedingsstoffen leveren de energie die uw lichaam nodig heeft, om zijn normale dagelijkse functies uit te voeren. Dan zijn er micronutriënten die uw lichaam in kleine hoeveelheden nodig heeft. Micronutriënten zijn onder meer vitamines en mineralen. Deze voedingsstoffen leveren geen energie, maar ze maken de vele chemische reacties mogelijk die de lichaamsfunctie reguleren.

De meesten van ons zijn goed bekend met koolhydraten, eiwitten en vetten, aangezien ze bij elk van onze maaltijden verschijnen en populaire gezondheidsdiscussies zijn geworden.

Onze kennis over vitamines is ook toegenomen naarmate er meer informatie beschikbaar is gekomen over hun belang voor onze gezondheid.

Mineralen daarentegen worden minder besproken en zijn minder bekend. Dat betekent niet dat ze minder belangrijk zijn. Mineralen zijn in feite net zo essentieel als de andere voedingsstoffen en als het gaat om het ondersteunen van de gezondheid van het immuunsysteem, valt er één op: zink.

Zink en je immuunsysteem
Zink is het op een na meest voorkomende mineraal in het lichaam. 1)
Het is nodig voor de activiteit van honderden enzymen en speelt een rol bij veel lichaamsprocessen zoals eiwitsynthese, wondgenezing en celdeling.Van zink is ook aangetoond dat het een belangrijke speler is in de gezondheid van het immuunsysteem. Beginnend in de jaren zestig, wezen studies bij zink-deficiënte individuen op het belang van zink voor een goede werking van het immuunsysteem. 2)
Hoewel onderzoek nog in de beginfase is, is er veel ontdekt over hoe zink werkt om het immuunsysteem optimaal te laten functioneren. Dit is wat we tot nu toe weten:

1. Zink is essentieel voor de ontwikkeling van cellen van het immuunsysteem. 2) 3)

Je lichaam heeft veel verschillende soorten immuunsysteemcellen en zink is nodig voor de rijping en differentiatie van die cellen. Wanneer zink in uw lichaam onder een bepaalde drempel komt, wordt de ontwikkeling van cellen die betrokken zijn bij zowel aangeboren (algemene) als adaptieve (gespecialiseerde) immuniteit in gevaar gebracht. Deze cellen omvatten macrofagen, Natural Killer (NK) -cellen, T-cellen en B-cellen.

2. Zink is essentieel voor een goede celfunctie van het immuunsysteem 2)

Immuuncelfuncties, zoals het verwijderen van vreemde indringers en de productie van cytokines, zijn afhankelijk van zink.

3. Zink is nodig voor de celcommunicatie van het immuunsysteem 4)

Van zink is aangetoond dat het werkt als een signaalmolecuul en een verscheidenheid aan immuuncelactiviteiten controleert.

Dagelijkse inname van zink.
Volgens het National Institute of Health (NIH) hebben volwassenen tussen de 8-11 mg zink per dag nodig. 5)
Omdat het lichaam van nature geen zink aanmaakt, wordt het als een essentiële voedingsstof beschouwd en moet het via je voeding worden verkregen. Een grote verscheidenheid aan voedingsmiddelen bevat zink, waaronder rood vlees, gevogelte, bonen, noten, zeevruchten, volle granen, verrijkte ontbijtgranen en zuivelproducten. Dierlijk voedsel wordt echter over het algemeen als een betere bron van zink beschouwd vanwege de aanwezigheid van fytaten in granen en plantaardig voedsel, die zink binden en de opname ervan remmen.

Hoewel de meeste mensen waarschijnlijk genoeg zink binnenkrijgen via hun dieet, hebben sommige mensen mogelijk extra hoeveelheden nodig. Dit kan worden bereikt door de consumptie van zinkrijk voedsel te verhogen of door een zinksupplement te nemen. Om de opname te bevorderen, is het meeste zink dat in supplementen wordt aangetroffen, gechelateerd, wat betekent dat het is gebonden aan een ander molecuul, meestal een aminozuur. Veel voorkomende soorten zinksupplementen zijn:
Zinkgluconaat
Zinksulfaat
Zinkacetaat
Zink methionine
Wanneer u een zinksupplement overweegt, is het altijd een goed idee om vóór gebruik met uw zorgverlener te overleggen om mogelijke nadelige gezondheidseffecten te voorkomen.

References
1). https://medlineplus.gov/ency/article/002416.htm
2). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5748737/
3). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2277319/
4). https://www.hindawi.com/journals/jir/2016/6762343/
5). https://ods.od.nih.gov/factsheets/Zinc-HealthProfessional/Original english 4Life text

Three Ways Zinc Helps Your Immune System

When it comes to keeping your body alive and healthy, nutrients are a must. There are nutrients your body needs in large amounts called macronutrients, which include carbs, proteins, and fats. These nutrients provide the energy your body needs to carry out its normal everyday functions. Then, there are micronutrients which your body needs in small amounts. Micronutrients include vitamins and minerals. These nutrients do not provide energy, but they enable the many chemical reactions that regulate body function.

Most of us are well-acquainted with carbs, proteins, and fats, as they make an appearance at each of our meals and have become popular health discussion topics.

Our knowledge of vitamins has also increased as more information has become available regarding their importance to our health.

Minerals, on the other hand, are less talked about and are less well-known. That doesn’t mean they are any less important. In fact, minerals are just as essential as the other nutrients and when it comes to supporting immune system health, there is one that stands out—zinc.

Zinc & Your Immune System
Zinc is the second most abundant mineral in the body. 1) It is required for the activity of hundreds of enzymes and plays a role in many body processes such as protein synthesis, wound healing, and cell division.

Zinc has also been shown to be a key player in immune system health. Beginning in the 1960’s, studies on zinc-deficient individuals highlighted the importance of zinc for proper immune system function. 2) Though research is still in the beginning stages, much has been discovered about how zinc works to keep the immune system functioning optimally. Here is what we know so far:

1. Zinc is vital for the development of immune system cells 2) , 3)

Your body has many different kinds of immune system cells, and zinc is required for the maturation and differentiation of those cells. When zinc in your body falls below a certain threshold, the development of cells involved in both innate (general) and adaptive (specialized) immunity is compromised. These cells include macrophages, Natural Killer (NK) cells, T-cells, and B-cells.

2. Zinc is essential for proper immune system cell function 2)

Immune cell functions, such as the removal of foreign invaders and cytokine production, are dependent on zinc.

3. Zinc is needed for immune system cell communication 4)

Zinc has been shown to act as a signaling molecule, controlling a variety of immune cell activities.

Daily Zinc Intake
According to the National Institute of Health (NIH), adults need between 8-11 mg of zinc per day. 5)  Because the body doesn’t make zinc naturally, it is considered an essential nutrient and must be obtained through your diet. A wide variety of foods contain zinc, including red meat, poultry, beans, nuts, seafood, whole grains, fortified breakfast cereals, and dairy products. However, animal foods are generally considered a better source of zinc due to the presence of phytates in grains and plant foods, which bind zinc and inhibit its absorption.

Although most people likely get enough zinc through their diet, some people may require additional amounts. This can be achieved by either increasing consumption of zinc rich foods or taking a zinc supplement. To promote absorption, most zinc found in supplements is chelated, which means it is bound to another molecule, typically an amino acid. Common types of zinc supplements include:

Zinc gluconate
Zinc sulfate
Zinc acetate
Zinc methionine
When considering a zinc supplement, it is always a good idea to discuss with your healthcare provider prior to use to avoid potential adverse health effects.

References
1). https://medlineplus.gov/ency/article/002416.htm
2). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5748737/
3). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2277319/
4). https://www.hindawi.com/journals/jir/2016/6762343/
5). https://ods.od.nih.gov/factsheets/Zinc-HealthProfessional/

 

 

 

 

4Life Transfer Factor PLUS - TOPSELLER

Voor thereapeuten en grote families verkrijgbaar in 4-Pack
Transfer Factor Plus gaat een stapje verder met
extra toegevoegingen.
Transfer Factor PLUS ondersteunt uw weerstand en uw immuun systeem met
UlltraFactor XF + OvoFactor + NanoFactor ( = Tri Factor )

en verhoogt “”natural Killer”” (NK) cellen 

4 stuks - 4Pack : Zie webshop
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extra toevoegingen zijn een gepatenteerde mix van ingrediënten van maitake & shii-take paddestoelen,
Cordyceps, IP-6 (inositolhexafosfaat), olijfblad extract, en andere ingrediënten
om het aangeboren immuunsysteem verder op te voeden.

Transfer Factor TriFactor

Ondersteun en verbeter je immuun systeem.
Geen verzendkosten
Korting bij 2 stuks

Transfer Factor Chewable

Kauw/zuig tabletjes - ook voor kinderen
Geen verzendkosten
Korting bij 2 stuks

Transfer Factor PLUS

Transfer Factor Plus gaat een stapje verder.
Geen verzendkosten
Korting bij 2 stuks

PLUS - 4-Pack


Transfer Factor Plus
TOPSELLER

Geen verzendkosten
VEEL VERKOCHT

 • Lees de gebruiksaanwijzing in het nederlands op de verpakking.* Disclaimer : Uit de website van 4Life
  * THE PRODUCTS ARE NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.
  * De 4Life producten zijn niet bedoeld voor diagnose. behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekte.
  * De verklaringen zijn niet beoordeeld door de - USA - Food and Drug administration.

  Spijtig genoeg mogen wij in het kader van de Europese wetgeving i.v.m. gezondheidsclaims niet vermelden aan de consument, waar 4Life producten, Colostrum en andere producten etc. op toegepast kunnen worden.Maar ( telefonisch ) vragen beantwoorden kan wel.Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerde uitgebalanceerde voeding en een gezonde levensstijl.
  De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.
  Buiten bereik van kinderen houden.

  10/23