Het is belangrijk om je immuun systeem een ""boost"" te geven.

De Basiskennis van het Immuun Systeem

en wat doet 4Life Transfer Factor

Written by 4Life Research - publication dec. 2023 - original 4Life/USA text after the dutch text

De basiskennis van het Immuun Systeem

Written by: 4Life Research
Publication Date: December 2023

Stel je je immuunsysteem voor als een superheldenteam, dat onvermoeibaar werkt om je lichaam te beschermen tegen schadelijke indringers.

Deze indringers kunnen kleine wezens zijn die bacteriën worden genoemd, lastige virussen of zelfs andere dingen die schade kunnen veroorzaken, zoals splinters.

Laten we nu eens kijken hoe het immuunsysteem werkt.

Hoe werkt het Immuun Systeem ?

 1. Aangeboren immuunsysteem: de frontlinie-verdedigers

Het aangeboren immuunsysteem is als een verdedigersysteem in de frontlinie, en je kunt deze verdedigers zien als de eerste-hulp-verleners in je lichaam.

Ze zijn altijd op zoek naar iets verdachts. Als ze iets vinden dat er niet thuishoort, zoals een schadelijke ziektekiem, komen ze snel in actie.

Deze verdedigers hoeven de specifieke indringer niet te kennen; ze weten gewoon dat het slecht is en proberen het meteen te stoppen.

 1. Adaptief immuunsysteem: de speciale agenten

Het adaptieve immuunsysteem, of de ‘speciale agenten’, zijn als detectives: ze zijn heel goed in het herkennen van specifieke  indringers en het onthouden ervan.

Als een indringer erin slaagt langs de frontlinieverdedigers te sluipen, komen deze speciale agenten binnen. Ze creëren aangepaste wapens, antilichamen genaamd, om die specifieke indringer aan te vallen en te neutraliseren.

Sterker nog, ze onthouden hoe ze deze antilichamen moeten maken, zodat ze veel sneller kunnen reageren als dezelfde indringer opnieuw probeert aan te vallen.

 1. Aangeboren en adaptieve immuunsystemen: teamwerk is de sleutel

Het aangeboren en adaptieve immuunsysteem werken samen als een tag-team. Wanneer een nieuwe indringer wordt gedetecteerd, koopt het aangeboren immuunsysteem tijd zodat het adaptieve immuunsysteem zich kan voorbereiden. Vervolgens creëert het adaptieve immuunsysteem zijn gespecialiseerde verdedigingsmechanismen om de indringer effectiever te bestrijden.

 1. Immuungeheugen:

Een van de coolste dingen van je immuunsysteem is zijn geheugen: zodra je immuunsysteem een indringer is tegengekomen en heeft verslagen, houdt het dit bij.

Dus als dezelfde indringer opnieuw probeert aan te vallen, kan uw immuunsysteem dit snel herkennen en een sterke verdediging opbouwen, waardoor u vaak niet ziek wordt.

 1. Soms gebeuren er fouten:
  Hoewel uw immuunsysteem doorgaans goed onderscheid kan maken tussen schadelijke indringers en de eigen cellen van uw lichaam, kan het soms fouten maken.

Dit is wat er gebeurt bij allergieën en auto-immuunziekten, waarbij het immuunsysteem reageert op onschadelijke dingen (zoals pollen) of uw eigen gezonde cellen aanvalt.

 1. Hoe u uw immuunsysteem kunt helpen:
  Jouw immuunsysteem is als een team, en jij bent de coach! Ja kan je immuunsysteem ondersteunen door gezond te eten, actief te blijven, voldoende te slapen en stress te beheersen.

 

Regelmatig je handen wassen helpt ook om schadelijke indringers op afstand te houden. Als je toch ziek wordt, zal je immuunsysteem zijn best doen om de indringers te bestrijden, maar soms heeft het misschien wat extra hulp van artsen en medicijnen nodig.

Wat zijn Transfer Factors ? ( vert.overdrachtsfactoren )

Transfer Factors zijn superkleine eiwitmoleculen geïsoleerd uit witte bloedcellen. Ze zijn niet soortspecifiek, wat betekent dat overdrachtsfactoren gegenereerd door koeien, kippen en andere dieren door mensen kunnen worden gebruikt.

Transfer factors in supplementen zijn meestal afkomstig van koeiencolostrum en kippeneigeel.

Het koeiencolostrum wordt gefilterd om ingrediënten te verwijderen zoals caseïne, een eiwit dat voorkomt in melk en andere zuivelproducten en andere grote eiwitten, waardoor een hoge concentratie aan Transfer-Factor-moleculen in het supplement mogelijk is.

4Life Transfer Factors komen in een team.
De supplementen van 4Life Transfer Factors maken gebruik van Transfer Factors (overdrachtsfactoren) die uit twee belangrijke bronnen worden gehaald: koeiencolostrum en eidooiers.

Colostrum is de eerste melk die zoogdieren, inclusief mensen, kort na de bevalling produceren.

Maar als de overdrachtsfactoren uit colostrum komen, waarom nemen we dan niet gewoon colostrum?

De concentratie van transferfactoren is veel hoger in de 4Life Transfer Factor-producten. U zou een grote hoeveelheid colostrum (biest) moeten consumeren om dezelfde hoeveelheid te krijgen die wordt aangeboden door de 4Life Transfer Factor-producten.*

Wist je dat er botanische kruiden bestaan die bijdragen aan de ondersteuning van het immuunsysteem?

En sterker nog: je vindt Transfer Factors ook in een groot aantal producten van 4Life. 

Botanische extracten voor de normale functie van het Immuun System

Aloe vera (Aloe barbadensis), Agaricus blazeii, Maitake (Grifola frondosa), and Shiitake (Lentinus edodes):
Onderdeel in : 4Life Transfer Factor Plus™

Zwarte peper (Piper nigrum) and Kurkuma (Curcuma longa):
Onderdeel in : Renuvo™

Gember (Zingiber officinale):
Onderdeel in : BCV™

Brandnetel (Urtica dioica):
Onderdeel in : Malepro™

Ginseng (Panax ginseng):
Onderdeel in : Transfer Factor™ Lung
Onderdeel in : 4LifeTransform™ Man

Tijm (Thymus vulgaris):
Onderdeel in : Transfer Factor™ Lung

* Deze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van welke ziekte dan ook.

* These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

----------------------------------------------------------------------------------

 

The Immune System foundation knowledge

Written by: 4Life Research
Publication Date: December 2023

Imagine your immune system as a superhero squad that works tirelessly to protect your body from harmful invaders.

These invaders can be tiny creatures called bacteria, tricky viruses, or even other things that could cause harm, like splinters.

Now, let's break down how your immune system works.

How does the immune system work?

 1. Innate Immune System: The Frontline Defenders

The Innate immune system is like a frontline defender system, and you can think of these defenders as the first responders in your body.

They are always on the lookout for anything suspicious. If they find something that doesn't belong, like a harmful germ, they quickly jump into action.

These defenders don't need to know the specific invader; they just know it's bad and try to stop it right away.

 1. Adaptive Immune System: The Special Agents

The Adaptative immune system, or the “special agents” are like detectives: they are really good at recognizing specific invaders and remembering them.

If an invader manages to sneak past the frontline defenders, these special agents come in. They create customized weapons called antibodies to target and neutralize that specific invader.

Even better, they remember how to make these antibodies so that if the same invader tries to attack again, they can respond much faster.

 1. Innate and adaptive immune systems: Teamwork is Key

The innate and adaptive immune systems work together like a tag team. When a new invader is detected, the innate immune system buys time for the adaptive immune system to gear up. Then, the adaptive immune system creates its specialized defenses to fight off the invader more effectively.

 1. Immune Memory:

One of the coolest things about your immune system is its memory: once your immune system has encountered an invader and defeated it, it keeps a record of it.

So, if the same invader tries to attack again, your immune system can recognize it quickly and mount a strong defense, often preventing you from getting sick.

 1. Sometimes Mistakes Happen:

While your immune system is usually great at distinguishing between harmful invaders and your body's own cells, sometimes it can make mistakes.

This is what happens in allergies and autoimmune diseases, where the immune system reacts to harmless things (like pollen) or attacks your own healthy cells.

 1. How You Can Help your Immune system:

Your immune system is like a team, and you are the coach! You can support your immune system by eating a healthy diet, staying active, getting enough sleep, and managing stress.

Washing your hands regularly also helps keep harmful invaders at bay. If you do get sick, your immune system will do its best to fight off the invaders, but sometimes it might need a bit of extra help from doctors and medicines.

What are transfer factors?

Transfer factors are super small protein molecules isolated from white blood cells. They are not species-specific, which means that transfer factors generated by cows, chickens, and other animals can be used by humans.

Transfer factors in supplements are most commonly sourced from cow colostrum and chicken egg yolk.

The cow colostrum is filtered to remove ingredients such as casein, a protein found in milk and other dairy products and other large proteins, which allows for a high concentration of transfer factor molecules in the supplement.

4Life Transfer Factors come into team

4Life Transfer Factors supplements utilize transfer factors extracted from two main sources: cow colostrum and egg yolks.

Colostrum is the first milk produced by mammals, including humans, shortly after giving birth.

But, if transfer factors come from colostrum, why not just take colostrum?

The concentration of transfer factors is much higher in 4Life Transfer Factor products. You would have to consume a large amount of colostrum to get the same amount offered by 4Life Transfer Factor products.*

Did you know that there are botanical herbs that contribute to support the immune system?

And what is more said, you can also find them in some of the 4Life products.

Botanicals extracts for the normal function of the Immune System

Aloe vera (Aloe barbadensis), Agaricus blazeii, Maitake (Grifola frondosa), and Shiitake (Lentinus edodes):
4Life Transfer Factor Plus™

Black pepper (Piper nigrum) and Turmeric (Curcuma longa):
Renuvo™

Ginger (Zingiber officinale):
BCV™

Stinging nettle (Urtica dioica):
Malepro™

Ginseng (Panax ginseng):
Transfer Factor™ Lung
4LifeTransform™ Man

Thyme (Thymus vulgaris):
Transfer Factor™ Lung

*These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

 

Transfer Factor TriFactor

Ondersteun en verbeter je immuun systeem.
Geen verzendkosten
Korting zie webshop

Transfer Factor Chewable

Kauw/zuig tabletjes - ook voor kinderen
Geen verzendkosten
Korting zie webshop

Transfer Factor PLUS

Transfer Factor Plus gaat een stapje verder.
Geen verzendkosten
Korting zie webshop

Transfer Factor PLUS - 4-Pack

4 verpakkingen
TOPSELLER

Geen verzendkosten
Korting zie webshop

 

Uit de website van 4Life :
THE PRODUCTS ARE NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.
De 4Life producten zijn niet bedoeld voor diagnose. behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekte.

Spijtig genoeg mogen wij in het kader van de Europese wetgeving i.v.m. gezondheidsclaims niet vermelden aan de consument, waar 4Life producten, Colostrum producten en andere producten etc. op toegepast kunnen worden.
Maar vragen beantwoorden kan wel.

12/23