Over Anti-oxidanten - Vitamines - Mineralen - Vrije Radicalen

Antioxidanten spelen een belangrijke rol bij het verzorgen van onze gezondheid.

Het hectische tempo van ons dagelijks leven zorgt er echter voor dat we er niet altijd in slagen om genoeg van hen in onze voeding op te nemen. We verdelen onze beperkte tijd tussen werk, het huishouden, tijd doorbrengen met het gezin, vrienden zien en sporten. Het in evenwicht houden van routine, schema's en haasten is niet gemakkelijk en kan veel stress veroorzaken.
De gevreesde en schadelijke “stress”.

Maar is stress echt zo erg?

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert stress als "de reeks fysiologische reacties die het lichaam voorbereiden op actie". Het is een biologisch waarschuwingsmechanisme, dat nodig is om te overleven.

Stress als zodanig is noodzakelijk. Het probleem ontstaat wanneer het stressniveau hoog is.

Ons lichaam reageert op vele manieren op stress: spierpijn, rugpijn, spijsverteringsproblemen, verstoorde slaap.

Ons eigen lichaam genereert de gevreesde "vrije radicalen"

Vrije radicalen zijn stoffen die we automatisch aanmaken door te ademen. Deze stoffen kunnen, wanneer ze in overmaat worden geproduceerd en niet worden gecompenseerd door interne mechanismen, veranderingen in ons lichaam veroorzaken. Een daarvan is celveroudering.

Ons lichaam dagelijks voorzien van antioxidanten via voeding is een van de doelstellingen van de aanbevelingen van voedingsspecialisten.

De belangrijkste antioxidanten in voedsel zijn vitamines, mineralen en stoffen die fytochemicaliën of fytonutriënten worden genoemd en die in planten worden aangetroffen.

A, C en E behoren tot de belangrijkste vitamines. Van de mineralen selenium, zink, koper en de fytonutriënten, waarvan de bekendste resveratrol, lycopeen en luteïne zijn.

Of we nu actief of passief zijn, we genereren steeds meer vrije radicalen door blootstelling aan tabak, stress en vervuiling. Aan de andere kant nemen we minder antioxidanten binnen en consumeren we niet voldoende hoeveelheden fruit, verse groenten en volwaardige voeding.

Hoe kunnen we antioxidanten opnemen in onze dagelijkse voedselinname?

► Door dagelijks groente en fruit te consumeren bij het ontbijt, als tussendoortje, in salades, met yoghurt en in shakes of smoothies.

► Door een scala aan kleuren toe te voegen aan je eten met paars, rood, oranje, groen of wit fruit en groenten. Hoe meer kleuren er zijn, hoe meer voedingsstoffen er in onze voeding zullen zitten.
► Door dagelijkse antioxidanten supplementen zoals Riovida en Riovida Burst te consumeren. Hun ingrediënten omvatten vijf soorten vruchtensap: appel, bosbes, druif, granaatappel en vlierbes.

Riovida/fles en Riovida Burst bevatten ook vitamine C en Transfer Factor TriFactor.  Vitamine C helpt cellen te beschermen tegen oxidatieve schade en vermindert vermoeidheid en moeheid. Bovendien is het een geweldige bondgenoot als het gaat om het gezond functioneren van het immuunsysteem.

Gebruikers ervaring uit de orthomoleculaire praktijk Anja Bokenkamp - AJBpraktijk.nl

Voor mij als therapeut is 4Life Riovida een van de waardevolste producten. Ik heb met dit product veel ervaring op gedaan.

Bv met cliënten met chronische ontsteking en/of vermoeidheid werkt dit product erg goed. Het viel op dat de pijn verminderde en het energie-niveau van de client vaak snel herstelde.

Juist ook bij kinderen en dan met name de Riovida in flessen was er vaak sprake van snel voortuitgang. De flessen kunnen makkelijk door flesvoeding gemixed worden.

Een bijzonder verhaal uit mijn praktijk is een klein meisje van nog geen 4 jaar. Er waren zoveel klachten bij haar dat haar ouders bijna elke week op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis waren . Zij kreeg veel medicatie, zoals pufjes, antibiotica en zelfs bepaalde vormen van prednison. Door gebruik van de Riovida was dit meisje snel aan het herstellen en kon aan de afbouw van de medicatie begonnen worden. Hierdoor werden de ziekenhuis bezoeken snel minder en het meisje herstelde van haar klachten en is tot de dag van vandaag niet meer ziek geweest. (Eind 2020)

Disclaimer 4Life
Op de website van 4Life wordt uitdrukkelijk aangegeven :
* THE PRODUCTS ARE NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.
* De 4Life producten zijn niet bedoeld voor diagnose. behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekte.


Original Text 4Life
© 4Life - Antioxidants play an important role in taking care of our health. However, the frenetic pace of our daily lives means we do not always manage to include enough of them in our diet. We divide our limited time between work, looking after the home, spending time with the family, seeing friends and doing sport. Balancing routine, schedules and rushing about is not easy and can create a lot of stress. The dreaded and harmful”stress”.
Yet, is stress really so bad?
The World Health Organisation defines stress as “the set of physiological reactions that prepares the body for action”. It is a biological warning mechanism that’s necessary for survival.
Stress, as such, is necessary. The problem arises when the level of stress is high.
Our bodies respond to stress in many ways: muscular pain, backache, digestive problems, disturbed sleep.

Our own bodies generate the dreaded “free radicals”
Free radicals are substances that we produce automatically just by breathing.
 These substances, when produced in excess and are not compensated by internal mechanisms, can cause alterations in our bodies. One of these is cellular ageing.
Providing our bodies with antioxidants through food on a daily basis is one of the aims of the recommendations of nutritional specialists.The main antioxidants in food are vitamins, minerals and substances called phytochemicals or phytonutrients which are found in plants.
A, C and E are among the most important vitamins. Of the minerals, selenium, zinc, copper and the phytonutrients, of which the most well-known are resveratrol, lycopene and lutein.Whether actively or passively, we generate more and more free radicals through exposure to tobacco, stress and pollution. On the other hand, we ingest fewer antioxidants and do not consume sufficient quantities of fruit, fresh vegetables and whole food.
How can we include antioxidants in our daily food intake?
By consuming fruit and vegetables daily
 at breakfast, as a snack, in salads, with yoghurt and in shakes or smoothies.
By adding a range of colours to your food with purple, red, orange, green or white fruit and vegetables. The more colours there are, the more nutrients there will be in our diet.
By consuming daily antioxidant supplements such as Riovida and Riovida Burst. Their ingredients include five varieties of fruit juice: apple, blueberry, grape, pomegranate, and elderberry.Riovida and Riovida Burst also contain vitamin C. Vitamin C helps protect cells from oxidative damage and reduces tiredness and fatigue. What’s more, it is a great ally when it comes to ensuring the healthy functioning of the immune system

Disclaimer 4Life
* THE PRODUCTS ARE NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.