ONTDEK HOE JE JE IMMUNE I.Q.® d.w.z. JE IMMUUN SYSTEEM KAN ONDERSTEUNEN EN (wellicht) VERBETEREN ! 

Nou, dat doe je door het . . . wijzer te maken . . . op te voeden . . . iets te leren . . . en ja . . . zoiets kan.
Je hebt gedurende je leven een verstandig en goed uitgebalanceerd immuunsysteem nodig, dat weet wanneer het gezondheids-bedreigingen moet bestrijden, hoe het moet vechten tegen bedreigingen en wanneer het moet stoppen met vechten.
Kennis is macht!

Het is belangrijk dat je immuun-systeem evenwichtig en goed opgeleid is, zodat het je gezondheid en welzijn kan ondersteunen. Transfer-Factor-moleculen ( overdrachts-factoren ) brengen immuun-intelligentie rechtstreeks van de natuur naar jou over ! Met andere woorden, ze werken op een optimale manier met je lichaam samen om potentiële gezondheids-bedreigingen te bestrijden. *

4Life Transfer Factor®-producten maken gebruik van overdrachts-factoren, die zijn verkregen uit koeienbiest(colostrum) en kippeneieren. Er zijn enkele verschillen in de overdrachts-factoren van deze twee bronnen. Terwijl kalveren tot enkele maanden na de geboorte toegang hebben tot hun moeders melkafgifte, moeten kuikens al hun immuun-systeem-onderwijs op de eerste dag krijgen. Een kalfje zonder biest van de moederkoe vanaf de eerste dag heeft een zeer kleine overlevings-kans.

Overdrachts-factoren van koe-colostrum bestrijken een breed scala aan bescherming, maar zijn minder geconcentreerd. Overdrachts-factoren uit kippeneieren zijn sterk geconcentreerd voor een meer beperkte en risicovolle deelverzameling van potentiële bedreigingen. De bescherming door overdrachts-factoren van koeienbiest geeft u een grotere breedte, terwijl die van kippeneieren een grotere diepte bieden. *

Start met CLASSIC als BEGIN.
4Life Transfer Factor® Classic is een geweldige manier om uw immuunsysteem op het niveau in het begin te verhogen. Dit product is voorzien van UltraFactor XF®, een concentraat van overdrachts-factor-moleculen afgeleid van koeiencolostrum. Deze immuun-boodschapper-moleculen ondersteunen het vermogen van het immuunsysteem om potentieel gezondheids-bedreigingen beter te herkennen, te beantwoorden en te onthouden. 4Life Transfer Factor Classic verhoogt de natuurlijke killer (NK) celactiviteit met maximaal 204%. *

TRI-FACTOR als BASIS voor als je meer wilt.
4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula omvat overdrachtsfactoren van kippeneieren en koeiencolostrum, plus nanofractie-moleculen. Nanofractie-moleculen zijn kleine verbindingen die de communicatie tussen immuuncellen ondersteunen om de efficiëntie van het immuunsysteem te versterken. Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat de 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula de natuurlijke dodende (NK) celactiviteit met wel 283% verhoogt. + Voeg daarbij de voordelen van het verzamelen van overdrachtsfactoren uit twee verschillende bronnen, en u bent op weg om genieten van gezondheid en welzijn met een immuun-systeem dat veel wijzer is. *

Met PLUS naar de top.
4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula geeft de hoogste immuun-systeem-ondersteuning van 4Life. Het bevat ook Tri-Factor Formula om afweercellen te leren zodat ze snel potentiële gezondheids-bedreigingen kunnen herkennen, beantwoorden en onthouden. Bovendien biedt het Cordyvant ™, een mengsel van zeer krachtige ingrediënten, die een gezonde, aangeboren immuun-systeem-functie voeden. 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula verhoogt de natuurlijke killer (NK) celactiviteit tot 437%. + Dat is net als raketbrandstof voor uw immuunsysteem! *

4Life Transfer Factor Classic kan ook worden ingezet voor huisdieren, bij paarden etc.

*Verklaring op de website van 4Life : * These statements have not been evaluated by the (USA) Food & Drug Administration. Products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. > Vert.: De 4Life producten en dit product zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing en ter voorkoming van ziekte.

(Original blog-text 4Life)
WHAT DOES IT MEAN TO RAISE YOUR IMMUNE I.Q.®?

Well, it means making it wise. You need a wise and properly balanced immune system so it knows when to fight health threats, how intensely to fight, and when to stop fighting. Knowledge is power!

It’s important that your immune system is well-balanced and well-educated, so it can support your best state of health and well-being. Transfer factor molecules transfer immune wisdom from nature directly to you! In other words, they work with your body in an optimum way to fight potential health threats.*

4Life Transfer Factor® products utilize transfer factors extracted from cow colostrum and chicken egg yolks. There are several differences in the transfer factors from these two sources. While calves have access to their mothers for several months after birth, chicks must get all of their immune system education on the first day.

Transfer factors from cow colostrum cover a broad range of protection, but are less concentrated. Transfer factors from chicken egg yolks are highly concentrated, but for a more limited and risky subset of potential threats. The protection provided by transfer factors from cow colostrum gives you greater breadth, while those from chicken egg yolks provide greater depth.*

RAMP UP

4Life Transfer Factor® Classic is a great way to ramp up your immune system at its foundational level. This product features UltraFactor XF® , a concentrate of transfer factor molecules derived from cow colostrum. These immune messenger molecules support the immune system’s ability to more effectively recognize, respond to, and remember potential health threats. 4Life Transfer Factor Classic boosts natural killer (NK) cell activity by up to 204%.*+

AMP UP

4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula includes transfer factors from chicken egg yolks and cow colostrum, plus nanofraction molecules. Nanofraction molecules are small compounds that assist communication between immune cells to amp up immune system efficiency. Independent research has shown that 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula increases natural killer (NK) cell activity by as much as 283%.+ Add to that the benefits of collecting transfer factors from two separate sources, and you will be on your way to enjoying health and wellness with an immune system that’s much wiser.*

BLAST OFF

4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula is 4Life’s highest level of immune system support. It also includes Tri-Factor Formula to educate immune cells so that they can quickly recognize, respond to, and remember potential health threats. Plus, it offers Cordyvant, a blend of highly potent ingredients that nourish healthy innate immune system function. 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula increases natural killer (NK) cell activity by up to 437%.+ That’s like rocket fuel for your immune system!*

 

Discover Transfer Factor

*These statements have not been evaluated by the (USA) Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Laat een reactie achter